ajuts_i_subvencions
Els pressupostos de l’Ajuntament d’Ulldecona per al 2017, recentment aprovats, contemplen una partida de 15.000 euros per al foment de l’ocupació, que es concreta amb una línia de subvencions destinada a empreses d’Ulldecona que contracten persones desocupades i també a nous autònoms. La quantia dels ajuts és de 500 euros per cada contractació laboral, que compleixi les condicions establertes en les bases de convocatòria, i de la mateixa quantitat per als autònoms i emprenedors que iniciïn la seva activitat. Els contractes, que han de tenir una durada mínima de 6 mesos i s’han d’iniciar dins l’any en curs, poden ser de jornada completa o parcial. En aquest darrer cas l’ajut es reduirà proporcionalment segons les hores de treball. En el cas de les empreses, les persones que es contracten han d’estar en situació de desocupació, registrades al Servei Públic d’Ocupació i el salari ha de ser igual o major que el sou mínim del conveni del sector de l’activitat.

L’alcaldessa d’Ulldecona, Núria Ventura, ha destacat que l’objectiu prioritari d’aquesta nova línia de subvencions és “la creació d’ocupació al municipi, donant suport a les empreses petites i mitjanes, alhora que també volem facilitar l’arrencada de nous negocis a través de l’autoocupació d’autònoms, donant resposta a totes aquelles persones emprenedores que han trobat en aquesta via una sortida a la situació d’atur”. Ventura ha recordat que “aquest era un dels principals compromisos electorals amb el que ens vam presentar els Socialistes d’Ulldecona a les darreres municipals” i ha agraït el suport rebut per part de tots els grups polítics en representació a l’Ajuntament (CIU, PP, MU i CUP), atès que les bases de foment de l’ocupació van ser aprovades per unanimitat en la darrera sessió del Ple municipal.

L’Ajuntament d’Ulldecona incentiva la creació d’ocupació amb una línia de subvencions per a petites i mitjanes empreses, nous autònoms i emprenedors