gj_fons

L’Ajuntament d’Ulldecona inicia el procés de selecció de 3 joves per cobrir diferents llocs de treball, en format de pràctiques, regulat en la resolució TSF/1911/2016, d’1 d’agost, i finançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya.

Els joves que vulguin participar-hi han de complir els requisits següents:

– Tenir fins a 29 anys
– Estar inscrits/es al sistema de Garantia Juvenil
– Estar inscrits/es com a “persona demandant d’ocupació no ocupada” (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
– No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud d’inscripció al Pla de Garantia Juvenil
– No haver realitzat formacions de 40 o més hores mensuals en els últims 90 dies
– Els requeriments propis d’un contracte de pràctiques

Caldrà també que acreditin documentalment, amb títols i certificats de vida laboral, la formació i experiència requerida per a cada un dels llocs de treball oferts, que s’inclouen en les següents àrees:

– Àrea de cultura i patrimoni
– Àrea de serveis, jardineria i medi ambient
– Àrea de joventut

Per a la selecció es valorarà:

– Formació relacionada (1 punt per formació reglada relacionada amb el lloc de treball i diferent a l’exigida)
– Formació complementària (1 punt per cursos relacionats amb el lloc de treball (0,1 per cada 10h), nivell superior a l’exigit de català o coneixements acreditats de TIC)
– Experiència (1 punt: 0,1 punt/mes treballat en lloc de treball relacionat)
– Coneixements generals i sobre l’entorn i el lloc de treball (2 punts)
– Entrevista personal (5 punts)

En qualsevol dels llocs de treball cal formació universitària, Cicles formatius de grau mitjà o superior o Certificats de professionalitat relacionats en les tasques a realitzar.

Les persones interessades han de dirigir-se a les oficines de l’Ajuntament per presentar la sol·licitud, posar-se en contacte amb el servei d’Inserció de l’Ajuntament a dinamitzacio@ulldecona.cat o apuntar-se directament a l’OTG d’Amposta per a aquesta oferta. El termini d’inscripció finalitza el dijous 10 de novembre a les 14’00.

L’Ajuntament d’Ulldecona obre un procés de selecció per a la contractació en pràctiques de 3 jóvens beneficiaris de Garantia Juvenil