L’Ajuntament informa que s’ha obert el termini per presentar les ofertes per a l’adjudicació de l’ús privatiu per a l’explotació del bar ubicat al camp municipal d’esports d’Ulldecona. 

Per a més informació sobre les condicions específiques de la concessió es pot consultar íntegrament les bases al següent enllaç:  https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=31972018&reqCode=viewCn&idCap=8183269&  o bé dirigir-se a l’Ajuntament (Secretaria). L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres de 10.00 a 14.00 h i el telèfon és el 977573034. 

L’Ajuntament treu a concurs la gestió del bar situat al camp municipal d’esports d’Ulldecona