SERVEI MUNICIPAL

Mercat Municipal d’Ulldecona.

NORMATIVA

– Reglament del mercat municipal d’Ulldecona.

– Ordenança fiscal reguladora de les taxes (articles 26 i 27).

DESCRIPCIÓ

A l’Ajuntament l’interessa fomentar la qualitat del mercat i que aquest sigui un bon espai de comerç i d’activitat econòmica, beneficiós per a tota la gent que ens visita i per a població.

Servei de venda al detall, mitjançant venedors autoritzats, de productes alimentaris frescos, així com d’altres productes d’acord amb les previsions del Reglament regulador.

TRÀMITS

– Licitació de 8 places vacants. Es pot presentar la documentació fins al 27 de febrer de 2016.

* Plec de condicions.

*Annex 1. Sol·licitud de participació en la licitació per a l’atorgament de l’autorització municipal per instal·lació parada de venda al mercat municipal dels divendres.

* Annex 2. Declaració responsable.

* Model de proposta econòmica.

UBICACIÓ

Adreça: Carrer Cardenal Gomà d’Ulldecona.

HORARI

Cada divendres al matí (de 7.00 hores a 14.00 hores).

Buy now