C3Raj_yWMAEWZFs

Un total de 306 jóvens d’Ulldecona, d’entre 12 i 35 anys, han contestat l’enquesta que ha impulsat l’Ajuntament, amb col.laboració amb l’Institut Manuel Sales i Ferré. Es tracta d’un qüestionari que pretén recollir la seva opinió sobre temes diversos del municipi, com els problemes actuals, els serveis, l’oferta formativa, les activitats de cultura i esports, el temps lliure o altres aspectes de rellevància per a elaborar posteriorment millors polítiques públiques. Els jóvens més participatius han estat els que tenen 13 anys, contestant un total de 52.

Segons el global de les respostes, els jóvens enquestats dediquen el seu temps lliure majoritàriament a escoltar música i navegar per internet. En l’apartat de noves activitats proposen organitzar macrogimcanes pel diferents indrets del poble i alguns tallers de ball.

En quant als problemes que detecten entre el col.lectiu jove, destaquen el consum de drogues i alcohol. La valoració que fan dels serveis educatius, culturals i esportius és positiva mentre que en l’apartat negatiu situen els serveis de transport públic.

Una dada significativa que s’extreu de l’enquesta és que un 68% dels jóvens no pertany a cap tipus d’entitat o associació i un 80% desconeixia l’existència del Punt d’Informació Juvenil.

Amb les dades a la mà, des de l’Ajuntament d’Ulldecona s’està ja planificant el calendari de noves accions i activitats per donar resposta a la realitat dels jóvens del municipi.  

Més de 300 jóvens contesten l’enquesta de percepció sobre Ulldecona