Empleneu el model que necessiteu…

 1. Sol.licitud genèrica
 2. Sol.licitud de utilització de propietats municipals
 3. Sol.licitud de utilització de locals municipals
 4. Autorització d’ocupació de la via pública amb parada de mercat del divendres
 5. Autorització d’ocupació de la via pública amb taules i cadires de bar
 6. Autorització de tall per ocupació de la via pública
 7. Inscripció al registre municipal d’acolliments civils
 8. Inscripció en el registre municipal d’entitats
 9. Sol·licitud ajuts de l’Ajuntament d’Ulldecona destinats a l’adquisició de béns immobles per part de joves
 10. Concessió de drets funeraris
 11. Traspàs sobre la concessió de drets funeraris
 12. Trasllat de despulles
 13. Duplicat del títol del nínxol
 14. Alta gual
 15. Baixa gual
 16. Llicència sobre la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos.
 17. Comunicació prèvia d’activitats d’espectacles públics i activitats recreatives.
 18. Comunicació prèvia d’activitats incloses a la Llei 20/2009.
 19. Comunicació prèvia d’activitats no incloses a la Llei 20/2009.
 20. Declaració jurada de tècnic (s’haurà d’adjuntar a la sol.licitud adequada).
 21. Cessió drets activitat (canvi titular).
 22. Declaració jurada del sol·licitant (s’haurà d’adjuntar a la sol·licitud adequada)
 23. Declaració Titular de l’Assegurança de Responsabilitat Civil
 24. Canvi de nom de la parada de venda al mercat municipal dels divendres
 25. Declaració responsable per establiments alimentaris.
Buy now