TEXT NORMES SUBSIDIÀRIES

Aquí podeu descarregar el text íntegre de les Normes Subsidiàries en format pdf.

Aquest text és nou i és un text refós  que recull l’última modificació aprovada per la Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre en sessió celebrada en data 6 d’octubre de 2005. S’aniran afegint totes les modificacions que es vagin realitzant.

Text NSU complert

Última actualització 14/03/2017.

PLÀNOLS

Plànols de les Normes Subsidiàries de la població d’Ulldecona i tots els barris.

Tots els plànols estan en format pdf.

Última actualització 22/07/2015.

Ulldecona. Tamany A1 i escala 1/3000.

Les Ventalles. Tamany A3 i escala 1/2000.

La Miliana. Tamany A3 i escala 1/1000.

Sant Joan del Pas. Tamany A3 i escala 1/2000. Part 1

Sant Joan del Pas. Tamany A3 i escala 1/2000. Part 2

El Castell. Tamany A3 i escala 1/2000. Nucli Antic

El Castell. Tamany A3 i escala 1/2000. Urb. Molí de l’Om

Polígon Industrial Valldepins. Tamany A3 i escala 1/4000. Fase I, II i III

Els Valentins. Tamany A3 i escala 1/2500.

– Paràmetres i tipus d’ordenació / Disposicions de cada tipus d’ordenació

En aquest fitxer us podeu descarregar els paràmetres i les disposicions per a cada tipus d’ordenació, que afecten l’edificació.
Són prescripcions de caràcter general, a part de les que es determinen per a cada tipus d’ordenació.

Paràmetres i tipus d’ordenació

– Regulació del sòl urbà – Normes generals

Comprèn els sòls ja consolidats per l’edificació i/o dotats dels serveis urbanístics.
Són les normes que afecten el sòl urbà. En funció de les principals característiques de la morfologia urbana, tipologia dels edificis i usos predominants, es classifiquen en les següents zones:

CASC ANTIC (CLAU A)
EIXAMPLE, TIPUS B i C (CLAU B i C)
INDUSTRIAL, INTENSIVA I EXTENSIVA (CLAU Ia i Ib)
EDIFICACIÓ AÏLLADA (CLAU D i D1)

Regulació del sòl urbà – Normes generals

– Regulació del sòl no urbanitzable

Aquest sòl comprèn els sectors del terme municipal en els quals no es permet el procés d’urbanització de caràcter urbà i es preserven d’edificacions o d’instal·lacions que no tinguin característiques totalment compatibles amb el seu destí agrícola o la seva funció d’espai obert, que cal protegir.

ÀREA COMÚ (CLAU Na, Nb i Nc)
ÀREES DE PROTECCIÓ PER EL SEU INTERÈS NATURAL I PAISATGÍSTIC (CLAU Po)
CLAU Pa “MONTSIÀ” – “SERRA GROSSA”
CLAU Pb “CASTELL” I “CALVARI-CEMENTIRI” I “ERMITA DE LA PIETAT”
CLAU Pc (VOLTANT DEL RIU SÉNIA)

En data 8/07/2005, la Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre va aprovar una modificació d’aquest capítol, per la qual cosa la seva redacció ha canviat. El text que en aquest apartat s’inclou recull aquesta modificació.

Regulació del sòl no urbanitzable

– Pla Parcial – “MOLÍ DE L’OM”

Aquí es recullen les ordenances reguladores del Pla Parcial “Molí de l’Om”, sector de sòl residencial situat al barri del Castell, al terme d’Ulldecona.

Pla Parcial Molí de l’Om

– Pla Parcial – “POLÍGON INDUSTRIAL VALLDEPINS I”

Aquí es recullen les ordenances que són d’aplicació a la totalitat del Sector industrial del Pla Parcial “Valldepins I”, a Ulldecona.

Pla Parcial Valldepins I

– Pla Parcial – “POLÍGON INDUSTRIAL VALLDEPINS II”

Aquí es recullen les ordenances que són d’aplicació a la totalitat del sector industrial del Pla Parcial “Valldepins II”, a Ulldecona.

Pla Parcial Valldepins II

– Pla Parcial – “POLÍGON INDUSTRIAL VALLDEPINS III”

Aquí es recullen les ordenances que són d’aplicació a la totalitat del sector industrial del Pla Parcial “Valldepins III”, a Ulldecona.

Pla Parcial Valldepins III

– Unitat d’Actuació número 6

Aquí es recullen les ordenances que regulen la Unitat d’Actuació número 6 de la població , que va ser modificada.

U.A. 6

– Pla Especial Urbanístic Mangraners

Aquí es recullen les normes reguladores del Pla Especial Urbanístic del paratge Mangraners per a la instal·lació d’un parc solar fotovoltaic connectat a la xarxa, promogut  per la raó social Unigea Solar III SL, que va ser aprovat pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya en data 17/07/2009.

PEU Mangraners

– Pla Especial Urbanístic L’Antic Molí

Aquí es recullen les normes reguladores del Pla Especial Urbanístic de L’Antic Molí per a l’ampliació d’una activitat existent de restaurant, promogut  per la raó social L’Antic Hostal SL, que va ser aprovat per la Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre de la Generalitat de Catalunya en sessió d’1 de febrer de 2011 i 2 de juny de 2011 (DOGC núm. 5960 de data 9/09/2011).

Pla Especial Urbanístic Antic Molí

– Delimitació Trama Urbana Consolidada

Aquí es recullen les normes reguladores de la Delimitació de la Trama Urbana Consolidada (TUC) d’Ulldecona, que va ser aprovada per la Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre de la Generalitat de Catalunya en sessió de 21 de setembre de 2011 (DOGC núm. 5976 de data 3/10/2011).

TUC

– Pla Especial Urbanístic Luyflex

Aquí es recullen les normes reguladores del Pla Especial Urbanístic Luyflex per a l’ampliació d’una activitat existent de fabricació de matalassos, promogut  pel Sr. LML, que va ser aprovat per la Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre de la Generalitat de Catalunya en sessió de 9 d’abril de 2015 (DOGC núm. 6885 de data 4/06/2015).

Pla Especial Urbanístic Luyflex

– Pla Millora Urbana barri El Castell

Aquí es recullen el Pla de Millora Urbana que l’empresa Promociones Puigverd Timoneda SL va redactar per a un solar situat a l’Avinguda de Catalunya núm. 55-61 del barri El Castell d’Ulldecona, que va ser aprovada per la Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre de la Generalitat de Catalunya en sessió de 4 d’octubre de 2007 (DOGC núm. 5.834 de data 10/03/2011).

Pla Millora Urbana barri Castell

– Pla Especial Urbanístic lo Tractant

Aquí es recullen les normes reguladores del Pla Especial Urbanístic lo Tractant, promogut pel Sr. Vicente Jaime Castell Vericat, que va ser aprovat per la Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre de la Generalitat de Catalunya en sessió duta a terme el dia 21 de setembre de 2022 (DOGC núm. 8802 de data 28.11.2022).

Pla Especial Urbanístic lo Tractant

Buy now