L’Ajuntament d’Ulldecona ha obert ja una nova convocatòria dels ajuts individuals per a l’adquisició de material escolar (excepte llibres) per als estudis d’educació primària i secundària per a totes aquelles famílies amb fills d’entre 6 i 16 anys que cursen els seus estudis a la localitat i es troben empadronats al municipi.  L’import de l’ajut, tant per als alumnes de l’Escola Ramón y Cajal com de l’Institut Manuel Sales i Ferré, serà de 60 euros. Les sol·licituds es poden fer fins al 30 de novembre. Durant el primer quadrimestre del proper 2019 l’Ajuntament d’Ulldecona, mitjançant decret, aprovarà i publicarà el llistat dels beneficiaris amb les quantitats exactes per cada alumne/a. 

Segons ha destacat l’Alcaldessa d’Ulldecona, Núria Ventura, “després de l’esforç fet per l’Ajuntament i la priorització de mesures d’ajuda a les famílies, tots els ajuts dels cursos anteriors es troben a dia d’avui a corrent de pagament i per tant, és el primer any que es tramiten els ajuts al dia”. 

Atès el bon resultat de la prova pilot de l’any anterior de tramitació de les sol·licituds per via electrònica, enguany s’ha millorat i completat el procediment per donar-hi major agilitat i totes les sol·licituds s’hauran de fer per aquesta via. Totes aquelles persones que no tinguin mitjans o accés a internet per fer-ho, es poden dirigir a la Biblioteca o al Casal Jove, on se’ls facilitarà la tramitació. La plataforma és operativa també per a dispositius mòbils, siguin tablets o telèfons. 

Als següents enllaços, trobareu tant les instruccions de funcionament de la plataforma, detallades pas a pas, com l’accés directe per fer la sol·licitud.  

 

Oberta la sol·licitud per a demanar els ajuts de material escolar per als alumnes de primària i secundària que cursen els seus estudis a Ulldecona