Codi Descripció Estat
2022-0000826 Concurs oposició, torn lliure, 1 plaça d’auxiliar administratiu/va Finalitzat
2022-0000433 Concurs oposició, promoció interna, 1 plaça de caporal de la Policia Local d’Ulldecona Finalitzat
2022-0000361 Concurs oposició, torn lliure, 2 places d’agent de la Policia Local d’Ulldecona Finalitzat
1-11-20-15 Concurs de mobilitat horitzontal, 1 plaça d’Agent de la Policia Local Finalitzat
1-11-20-14 Concurs oposició, torn lliure, 3 places d’Agent de la Policia Local Finalitzat
1-11-19-40 Constitució d’una borsa d’Agents Interins de la Policia Local d’Ulldecona. Procediment màxima urgència. Finalitzat
1-11-19-37 Comissió de serveis, una plaça d’Agent de la Policia Local Finalitzat
1-11-18-34 Concurs oposició, torn lliure, borsa de treball per a cobrir necessitats temporals de personal funcionari de diverses categories Finalitzat
1-11-18-33 Concurs de mobilitat horitzontal, 1 plaça d’Agent de la Policia Local Finalitzat
1-11-18-32 Concurs oposició, torn lliure, 2 places d’Agent de la Policia Local Finalitzat
1-11-17-14 Concurs de mobilitat horitzontal, 1 plaça d’Agent de la Policia Local Finalitzat
1-11-17-11 Concurs oposició, torn lliure, 2 places d’Agent de la Policia Local Finalitzat
1-11-16-28 Comissió de serveis, una plaça d’Agent de la Policia Local Finalitzat
1-11-15-26 Concurs oposició, torn lliure, una plaça d’Interventor Finalitzat
1-11-14-21 Concurs oposició, torn lliure, quatre places d’Agent de la Policia Local Finalitzat
Altres convocatòries
Buy now