Concurs oposició, torn lliure, 2 places d’Agent de la Policia Local

Dades de la convocatòria
Núm. convocatòria:
Nom de la plaça:
Sistema de selecció:
Grup:
Classificació:
Torn:
Estat:
1-11-17-11
Agent de la Policia Local
de carrera
C2 (C1 a efectes econòmics)
Funcionarial
Lliure
Presentació d’instàncies
Publicacions oficials de l’anunci i les bases
Bases:
Tauler d’anuncis:
Pàgina web:
BOPT:
Rectificació de les bases:
BOE:
DOGC:
Sol·licitud:
[PDF]
19 d’abril de 2017
19 d’abril de 2017
85 (04/05/2017)
108 (06/06/2017)
136 (08/06/2017)
7390 (14/06/2017)
[PDF]
Terminis i llistat d’admesos i exclosos
  • Termini de presentació de sol·licituds: Del 15 de juny fins al 5 de juliol de 2017
  • Llistat provisional de persones admeses i excloses [PDF]
  • Termini al·legacions llistat provisional: Dijous, 3 d’agost de 2017
  • Llistat definitiva de persones admeses i excloses [PDF]
  • Modificació de la llista definitiva per inclusió d’un aspirant exclòs atès que va presentar la documentació a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Tarragona [PDF]
Proces selectiu
Prova cultura general i prova teòrica
Data: Dilluns, 18 de setembre de 2017, 11.30 h.

Lloc de la prova: Casa de Cultura, c/ Major, 56 Resultats de la prova [PDF]
Convocatòria prova aptitud física
Data: Dimecres, 20 de setembre de 2017, a partir de les 9.00 h.
Lloc de la prova: Pavelló d’esports, Av. Terrers, s/n
Resultats
  • Resultat total [PDF]

 

Buy now