Concurs oposició, torn lliure, 2 places d’Agent de la Policia Local

Dades de la convocatòria
Núm. convocatòria:
Nom de la plaça:
Sistema de selecció:
Grup:
Classificació:
Torn:
Estat:
1-11-18-32
Agent de la Policia Local
de carrera
C2 (C1 a efectes econòmics)
Funcionarial
Lliure
Presentació d’instàncies
Publicacions oficials de l’anunci i les bases
Bases:
Tauler d’anuncis:
Pàgina web:
BOPT:
DOGC:
BOE:
Sol·licitud:
Modificació Bases:
[PDF]
29 d’agost de 2018
29 d’agost de 2018
176 – 12/09/2018, correcció d’errades 192 – 05/10/2018
7724 – 11/10/2018
253 – 19/10/2018
[PDF]
[PDF]
Terminis i llistat d’admesos i exclosos
 • Termini de presentació de sol·licituds: Dijous, 8 de novembre de 2018
 • Llistat provisional de persones admeses i excloses [PDF]
 • Termini al·legacions llistat provisional: Dilluns, 17 de desembre de 2018
 • Llistat definitiu de persones admeses i excloses [PDF]
Proces selectiu
Primer Exercici: Llengua Catalana
Data: Dimarts, 15 de gener de 2019, a les 9.00 h
Lloc de la prova: Ajuntament d’Ulldecona, c/ Major, 49 (Sala de Comissions) 
Segon Exercici: Cultura General
Data: Dimarts, 22 de gener de 2019, a les 9.00 h
Lloc de la prova: Ajuntament d’Ulldecona, c/ Major, 56 (Casa Cultura)
Tercer Exercici: Prova teòrica
Data: Dimarts, 22 de gener de 2019, a les 12.00 h
Lloc de la prova: Ajuntament d’Ulldecona, c/ Major, 56 (Casa Cultura)
Quart Exercici: Aptitud Física
Data: Dijous, 24 de gener de 2019, a les 9.00 h
Lloc de la prova: Pavelló d’esports, Av. Terrers, s/n
Cinquè Exercici: Psicotècnic
Data: Divendres, 25 de gener de 2019, a les 9.00 h
Lloc de la prova: Ajuntament d’Ulldecona, c/ Major, 49 – Primer Pis (Sala de comissions)
Resultats
 • Resultats 1r exercici [PDF]
 • Resultats 2n exercici [PDF]
 • Resultats 3r exercici [PDF]
 • Resultats 4t exercici [PDF]
 • Resultats 5è exercici [PDF]
 • Resultats de la fase de concurs [PDF]
 • RESULTATS TOTALS [PDF]

 

Buy now