Concurs de mobilitat horitzontal, 1 plaça d’Agent de la Policia Local

Dades de la convocatòria
Núm. convocatòria:
Nom de la plaça:
Sistema de selecció:
Grup:
Classificació:
Torn:
Estat:
1-11-18-33
Agent de la Policia Local
de carrera
C2 (C1 a efectes econòmics)
Funcionarial
Lliure
Presentació d’instàncies
Publicacions oficials de l’anunci i les bases
Bases:
Tauler d’anuncis:
Pàgina web:
BOPT:
DOGC:
BOE:
Sol·licitud:
[PDF]
29 d’agost de 2018
29 d’agost de 2018
175 – 10/09/2018
7724 – 11/10/2018
253 – 19/10/2018
PDF
Terminis i llistat d’admesos i exclosos
  • Termini de presentació de sol·licituds: Dijous, 8 de novembre de 2018
  • Llistat provisional de persones admeses i excloses [PDF]
  • Termini al·legacions llistat provisional: Dilluns, 17 de desembre de 2018
Proces selectiu
Primer Exercici: Llengua Catalana
– Data: Dimarts, 15 de gener de 2019, a les 9.00 h
– Lloc de la prova: Ajuntament d’Ulldecona, c/ Major, 49 (Sala de Comissions) 
Segon Exercici: Aptitud Física
– Data: Dimarts, 15 de gener de 2019, a les 11.30 h
– Lloc de la prova: Pavelló d’esports, Av. Terrers, s/n
Tercer Exercici: Coneixements professionals

– Data: Dimecres, 16 de gener de 2019, a les 11.00 h
– Lloc de la prova: Sala de Comissions (c/ Major, 49)
Convocatòria Quart Exercici: Psicotècnic
– Data: Divendres, 18 de gener de 2019, a les 9.00 h
– Lloc de la prova: Sala de Comissions (c/ Major, 49)
Resultats
  • Resultats 2n exercici [PDF]
  • Resultats 3r exercici [PDF]
  • Resultats 4t i 5è exercicis [PDF]
  • Resultats fase de concurs [PDF]
  • Resultats totals [PDF]
Buy now