Concurs oposició, torn lliure, 2 places d’Agent de la Policia Local

Dades de la convocatòria
Núm. convocatòria:
Nom de la plaça:
Sistema de selecció:
Grup:
Classificació:
Torn:
Estat:
4315670005-2022-0000361
Agent de la Policia Local
de carrera
C2 (C1 a efectes econòmics)
Funcionarial
Lliure
Finalitzat
Publicacions oficials de l’anunci i les bases
Bases:
Tauler d’anuncis:
Pàgina web:
BOPT:
DOGC:
BOE:
Sol·licitud:
[PDF]
17 de maig de 2022
17 de maig de 2022
31 de maig de 2022
27 de juny de 2022
13 de juny de 2022
[PDF]
Terminis i llistat d’admesos i exclosos
Termini de presentació de sol·licituds: Dilluns, 18 de juliol de 2022
Llistat provisional de persones admeses i excloses: [PDF]
Termini d’al·legacions llistat provisional: Dimarts, 31 d’agost de 2022
Llistat definitiu de persones admeses i excloses: [PDF]
Proces selectiu
Primer Exercici: Llengua Catalana
Data: Dijous, 6 d’octubre de 2022, a les 9.00 h
Lloc de la prova: Ajuntament d’Ulldecona, c/ Major, 49
Segon Exercici: Cultura General
Data: Dilluns, 10 d’octubre de 2022, a les 9.30 h
Lloc de la prova: Ajuntament d’Ulldecona, c/ Major, 56 (Casa Cultura)
Tercer Exercici: Prova teòrica. Test
Data: Dilluns, 10 d’octubre de 2022, a les 12.00 h
Lloc de la prova: Ajuntament d’Ulldecona, c/ Major, 56 (Casa Cultura)
Tercer Exercici: Prova teòrica. Supòsit a desenvolupar
Data: Divendres, 14 d’octubre de 2022, a les 9.30 h
Lloc de la prova: Ajuntament d’Ulldecona, c/ Major, 56 (Casa Cultura)
Quart exercici: Aptitud física
Data: Dimecres, 19 d’octubre de 2022, a les 10.00 h
Lloc de la prova: Pavelló d’Esports, Av. Terrers s/n
Cinquè exercici: Psicotècnic
Data: Divendres 21 d’octubre a les 10.00 h 
Lloc de la prova: Ajuntament d’Ulldecona, c/ Major, 49 (Sala de Comissions ) 
Resultats
Primer exercici

Segon exercici

Tercer exercici. Test.

Tercer exercici. Supòsit a desenvolupar

Quart exercici. Aptitud física

Cinquè exercici. Psicotècnic

Resultat concurs

Resultat total

Buy now