Concurs oposició, promoció interna, 1 plaça de caporal de la Policia Local

Dades de la convocatòria
Núm. convocatòria:
Nom de la plaça:
Sistema de selecció:
Grup:
Classificació:
Torn:
Estat:
4315670005-2022-0000433
Caporal de la Policia Local
de carrera
C2 (C1 a efectes econòmics)
Funcionarial
Promoció Interna
_
Publicacions oficials de l’anunci i les bases
Bases:
Tauler d’anuncis:
Pàgina web:
BOPT:
DOGC:
BOE:
Sol·licitud:
[PDF]
9 d’agost de 2022
9 d’agost de 2022
28 de juliol de 2022
9 d’agost de 2022
22 d’agost de 2022
[PDF]
Terminis i llistat d’admesos i exclosos
Termini de presentació de sol·licituds: 13/09/2022
Proces selectiu
 
 
 
 
 
Resultats
 
Buy now