Concurs oposició, promoció interna, 1 plaça de caporal de la Policia Local

 

 

Dades de la convocatòria
Núm. convocatòria:
Nom de la plaça:
Sistema de selecció:
Grup:
Classificació:
Torn:
Estat:
4315670005-2022-0000433
Caporal de la Policia Local
de carrera
C2 (C1 a efectes econòmics)
Funcionarial
Promoció Interna
_
Publicacions oficials de l’anunci i les bases
Bases:
Tauler d’anuncis:
Pàgina web:
BOPT:
DOGC:
BOE:
Sol·licitud:
[PDF]
9 d’agost de 2022
9 d’agost de 2022
28 de juliol de 2022
9 d’agost de 2022
22 d’agost de 2022
[PDF]
Terminis i llistat d’admesos i exclosos
Termini de presentació de sol·licituds: 13 de Setembre de 2022
Llistat provisional de persones admeses i excloses: [PDF]
Termini d’al·legacions llistat provisional:  9 de Desembre de 2022
Llistat definitiu de persones admeses i excloses: 
Procés selectiu
Primer exercici:
Dia: 12 de desembre de 2022
Hora: 9.00 hores
Lloc: Casa Consistorial (carrer Major, 49)
Resultats
Primer exercici
Segon exercici
Resultat concurs
Resultat total
Buy now