Concurs oposició, torn lliure, dues places conserge

Dades de la convocatòria

Núm. Convocatòria:
Nom de la plaça:
Sistema de selecció:
Grup:
Classificació:
Torn:
Estat:
1-11-16-18
Conserge
Concurs oposició
E
Personal laboral
Lliure
Tancat

Publicacions oficials de l’Anunci i les Bases

Bases:
BOPT:
Tauler d’anuncis:
Pàgina web:
Pdf
No s’han publicat
11 de juliol de 2016
11 de juliol de 2016

Terminis i llistat d’admesos i exclosos

  • Termini de presentació de sol·licituds: Dimarts, 19 de juliol de 2016 – 14.00 h.
  • Llistat provisional de persones admeses i excloses [Pdf]
  • Termini al·legacions llistat provisional: Dimarts, 2 d’agost de 2016
  • Llistat definitiu de persones admeses i excloses, el mateix atès que no s’han presentat al·legacions.

Procés selectiu

1 Fase prèvia: Prova de coneixement de llengües
Cap dels aspirants admesos ha de realitzar la fase prèvia de coneixement de llengües

2 Fase d’avaluació de coneixements
Data: Dimecres, 7 de setembre de 2016, 11.00 h.
Lloc de la prova: Ajuntament d’Ulldecona, c/ Major, 49
Resultats de la prova conserge escola [PDF]
Resultats de la prova conserge pavelló [PDF]

3 Entrevista personal
Data: Dijous, 8 de setembre de 2016, 10.00 h.
Lloc de la prova: Ajuntament d’Ulldecona, c/ Major, 49

Resultats finals i altra documentació
  • Resultat final conserge escola [PDF]
  • Resultat final conserge pavelló [PDF]
Revisió i modificació resultat final
  • Conserge escola [PDF]
  • Conserge pavelló [PDF]

 

Buy now