Borsa de personal d’ordenança de biblioteca, concurs oposició, torn lliure

Dades de la convocatòria
Núm. convocatòria:
Nom de la plaça:
Sistema de selecció:
Grup:
Classificació:
Torn:
Estat:
1-11-16-29
Ordenança de biblioteca
Concurs oposició
E
Personal laboral
Lliure
Resultat de la prova d’avaluació de coneixements (test) i hora de l’entrevista
Publicacions oficials de l’anunci i les bases
Bases:
Instància:

BOPT:
Tauler d’anuncis:
Pàgina web:
[PDF]
[PDF]

No s’han publicat
14 de novembre de 2016
14 de novembre de 2016
Terminis i llistat d’admesos i exclosos
  • Termini de presentació de sol·licituds: Dimarts, 29 de novembre de 2016 – 14.00 h.
  • Llistat provisional de persones admeses i excloses [PDF]
  • Termini al·legacions llistat provisional: Dimecres, 1 de febrer de 2017
Procés selectiu
1 Fase prèvia: Prova de coneixement de llengües

2 Fase d’avaluació de coneixements
Data: Dijous, 23 de febrer de 2017, 11.30 h.
Lloc de la prova: Casa de Cultura, c/ Major, 56
Resultats de la prova [PDF] 

3 Entrevista personal
Data: Divendres, 24 de febrer de 2017, a partir de les 9.30 h. [PDF]
Lloc de la prova: Ajuntament d’Ulldecona, c/ Major, 49 (Sala de Comissions)

 Resultats finals
  • Resultats finals [PDF]
Buy now