Operari/ària de neteja, concurs oposició, torn lliure + borsa de treball

Dades de la convocatòria
Núm. convocatòria:
Nom de la plaça:
Sistema de selecció:
Classificació:
Torn:
Estat:
1-11-18-35
Operari/ària de neteja
Concurs oposició
Personal laboral
Lliure
Publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses
Publicacions oficials de l’anunci i les bases
Bases:
Instància:

BOPT:
Rectificació BOPT:

Pàgina web:
[PDF]
[PDF]

175 (10/09/2018)
186 (27/09/2018
30 d’agost de 2018
Terminis i llistat d’admesos i exclosos
  • Termini de presentació de sol·licituds: 26/09/2018, donat que ha hagut una rectificació en la publicació del BOPT, s’amplia el termini per a presentar instàncies fins al dia 11 d’octubre de 2018.
  • Llistat provisional de persones admeses i excloses [PDF]
  • Termini al·legacions llistat provisional: Divendres, 26 d’octubre de 2018
Procés selectiu
1 Fase prèvia: Prova de coneixement de llengües
2 Prova pràctica
Data: Dimarts, 13 de novembre de 2018, 11.30 h.

Resultats de la prova [PDF] 3 Entrevista personal
Data: Dimarts, 20 de novembre de 2018, a partir de les 11.30 h. [PDF]
Lloc de la prova: Ajuntament d’Ulldecona, c/ Major, 49 (Sala de Comissions)
Resultats de la prova [PDF] 
 Resultats finals
Resultat final [PDF
Buy now