Descripció  Dades
Número Expedient: 2024-0000223
Aprovat per la Junta de Govern Local: 09/02/2024
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona: 21/02/2024
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya: 23/02/2024

 

 

 

  Torn Estat Procés Selectiu
Tècnic Àrea Econòmica Promoció interna Pendent de convocar  
Tècnic gestió urbanística Promoció interna Pendent de convocar  
Tècnic informàtic Promoció interna Pendent de convocar  
Auxiliar de gerontologia (7 places) Lliure Pendent de convocar  

 

Buy now