Responsable
Regidora: Juan Antonio Pascual Domenech
Telèfon i correu electrònic
977 57 30 34
tpascual@ulldecona.cat
Matèries que comprèn
 • Relació i coordinació amb les entitats locals.
 • Ocupació
  • Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
  • Plans Ocupacionals.
  • Casa d’Oficis.
 • Gestió de l’utilització dels diferents locals municipals
 • Central integrada de compres.
 • Hisenda
 • Coordinació i control de tot el personal de l’Ajuntament, excepte la policia local.
Horari
Oficina: de dilluns a divendres, de 10.00 a 14.00 h

 

Buy now