clausules hipotques

El passat divendres, 3 de febrer, va tenir lloc a la Sala de Sessions de l’Ajuntament d’Ulldecona una xerrada informativa sobre les clàusules abusives de les hipoteques, impartida per professionals del Bufet Sans Advocats. L’objectiu de la xerrada era donar a conèixer els trets bàsics d’aquest tipus de clàusules així com informar de les vies de reclamació i resoldre dubtes dels afectats davant la gran polèmica que estem patint les darreres setmanes sobre el caràcter abusiu i nul de la clàusula sòl de les hipoteques i la possibilitat de recuperar íntegrament els diners pagats de més. 

Durant l’acte, es va informar també sobre la influència negativa que està tenint l’IRPH com a índex de referència en l’actualitat, ja que en contra de la forta davallada del valor de l’EURIBOR els darrers anys, aquest índex fa que els afectats continuïn abonant mensualment uns interessos desorbitats, ben lluny de ser imposat amb transparència tal i com s’exigeix normativament.

Per últim, també es va fer especial menció a les càrregues notarials i de registre per a la constitució dels préstecs hipotecaris, atès que s’ha pogut constatar que la pràctica habitual bancària era la d’imposar totes aquestes depeses al consumidor, no sent aquest el subjecte passiu obligat i, per tant, obrint-se una nova via de reclamació per recuperar aquests diners.

Ple absolut en la xerrada informativa sobre les clàusules abusives de les hipoteques a Ulldecona