Aquest dimarts, 11 de desembre, s’ha presentat als alcaldes i regidors del Baix Ebre i Montsià el nou servei de recollida de residus que es començarà a implementar de forma gradual en els propers mesos a les dos comarques. La presentació ha tingut lloc a la base de l’empresa adjudicatària del servei, la UTE Baix Ebre – Montsià, formada per les empreses FCC SA i Acciona, amb una mostra de les noves inversions. En representació de l’Ajuntament d’Ulldecona han assistir els regidors Demetrio Querol i Albert Palacios. 

El servei de recollida de residus esdevé un dels més importants i amb més impacte econòmic a les finances municipals. És per això que mancomunar serveis, buscar aliances i permetre economies escala eficients, és una manera d’optimitzar els recursos i permetre que la ciutadania pugui gaudir de serveis de qualitat. Amb aquesta voluntat, s’ha aconseguit posar d’acord a 24 municipis, conjurats a l’entorn d’un objectiu: estendre un model de recollida de residus eficient i sostenible.

El model de recollida previst compatible per a tot l’àmbit és un model bilateral superior pq oferia millors garanties d’explotació, tant a nivell de durabilitat dels materials, com a nivell d’una explotació més ràpida i eficient. Aquest model presenta avantatges molt remarcables: més ràpid perquè la maniobra és automàtica, es resol la neteja interior dels contenidors soterrats i compatibilitza el model soterrat i en superfície.

Al Montsià es preveu el subministrament de nous contenidors on, aproximadament el 70% seran contenidors soterrats i el 30% restant en superfície. Amb el nou contracte, l’horari del nou servei serà diürn, amb menys molèsties quan a sorolls. També es preveu la millora de la freqüència de neteja de contenidors i del servei de repàs, duplicant el nombre de furgons de repàs existents i incrementant freqüències en temporada alta (estiu) i setmana santa.

La transformació del sistema actual al nou servei s’anirà implementant de forma gradual. Al Baix Ebre el sistema estarà operatiu al febrer de 2019 i al Montsià es preveu al juny de 2019.

 

 

Presentació del nou servei de gestió de residus a les comarques del Baix Ebre i del Montsià