Projecte organitzat pels Serveis Socials Bàsics d’Ulldecona amb coordinació amb el tècnic de joventut del municipi i l’Institut, subvencionat en part per l’Ajuntament d’Ulldecona i per l’Obra Social de La Caixa. Estarà ubicat a les instal·lacions de l’Institut Manuel Sales i Ferré i al pavelló d’esports del municipi.

Pretén facilitar la realització d’activitats extraescolars als nois i noies de 12 a 16 anys que cursen ESO a l’Institut Manuel Sales i Ferré d’Ulldecona, potenciant el desenvolupament de la personalitat dels participants i incidint principalment en l’autoestima i les habilitats socials.

El projecte es divideix en dues àrees d’actuació, una d’esports, que a la vegada es divideix en dos esports com són les curses de muntanya i el bàsquet i una segona àrea dedicada a les arts plàstiques i a l’expressió audiovisual.

Aquestes activitats són gratuïtes, ja que estan subvencionades en la seva totalitat per l’Obra Social de la Caixa i per l’Ajuntament d’Ulldecona.

L’educador social del municipi actuarà de pont directe entre els monitors del projecte i l’Institut i establirà les coordinacions necessàries. També serà el referent del projecte a qui s’hauran d’adreçar els pares dels alumnes.

Els tres grups estaran limitats a 10 alumnes cadascun, com a màxim, en cas que hi hagi més inscripcions es crearan llistes d’espera.

Buy now