L’Ajuntament d’Ulldecona ha contractat a 1 jove d’entre 16 i 30 anys que s’acullen al programa europeu de Garantia Juvenil, pensat per oferir oportunitats formatives i laborals a persones d’aquestes edats que no estudien ni treballen. Els joves realitzaran les seves tasques en diferents departaments de l’Ajuntament per un període de sis mesos i al 100% de jornada laboral.

Per tal de cobrir aquestes places s’han seleccionat joves amb els perfils més adequats per complir amb els requisits que marcava la convocatòria:

  • Estar empadronat en territori espanyol.
  • Tenir entre 16 i 30 anys.
  • Ser beneficiari del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.
  • Estar inscrit com a demandant d’ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
  • Estar en possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o altre títol oficialment reconegut com a equivalent, o un certificat de professionalitat.

Les places cobertes amb els 10 joves contractats són:

  • Auxiliar administratiu.
 
 
 
 
El programa de contractació de joves en pràctiques està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i cofinançat pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d’Ocupació Juvenil.
 

 

Buy now