El Programa Integrals s’emmarca dintre de la Iniciativa Europea d’Ocupació Juvenil i té com a objectiu que la persona participant pugui afrontar, amb prou garanties d’èxit, el retorn al sistema educatiu, o bé, la incorporació al mercat laboral. Per tal d’aconseguir aquest objectiu, és necessària la seva implicació en les actuacions d’orientació, formació, tutoria, inserció i/o emprenedoria que s’aniran desenvolupant al llarg del programa. Aquestes actuacions estan subvencionades pel Servei d’Ocupació de Catalunya i cofinançades pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, a través del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil 2014-2020.

Aquest projecte té els següents objectius principals:

  • Identificar projeccions vocacionals individuals.
  • Fixar un o diversos objectius professionals.
  • Definir un itinerari professional coherent amb una determinada trajectòria curricular.
  • Identificar, quan s’escaigui, la potencialitat emprenedora de les persones participants, explorant la predisposició subjectiva per a l’inici d’un determinat projecte empresarial.
  • Conèixer el mapa ocupacional i el mapa formatiu del territori.
  • Millorar l’ocupabilitat subjectiva, des de la provisió de recursos d’orientació i d’informació, així com de la derivació a recursos formatius i ocupacionals del territori.
  • Promoure la inserció laboral de la persona jove i/o el retorn al sistema educatiu.

Aquest programa es divideix en tres etapes principals:

Primera etapa: acollida, orientació i disseny de l’itinerari personal. Aquests objectius contemplen les següents actuacions: sessions d’acollida, sessions d’avaluació individualitzada de cada participant, sessions d’orientació i sessions d’informació i coneixement de l’entorn productiu. Això inclou tutories individuals per tal de definir l’objectiu professional, elaborar un itinerari d’accions necessàries per arribar a aquest objectiu i, sobretot, a la inserció laboral. També es realitzen sessions individuals i grupals per tal de millorar les eines i els canals de cerca de feina: entrevista de feina, cv, carta de presentació, canals per a la cerca de feina, eines 2.0 per a buscar feina, marca personal…

Segona etapa: on s’elaboraran itineraris adreçats a la inserció laboral i/o al retorn al sistema educatiu. En aquesta etapa es continua treballant amb sessions individuals i grupals amb dues actuacions que articulen aquesta etapa: les accions de suport pedagògic-educatiu i les accions de desenvolupament personal. Es complementa amb visites a empreses per tal de conèixer l’entorn productiu i el teixit empresarial i també amb el foment de la ciutadania activa, és a dir, la descoberta d’entitats i serveis de la ciutat. Per altra banda, també s’intenta millorar les possibles mancances del participant: eines de cerca de feina, habilitats transversals, formació complementària… per a fer això, es pot derivar a formacions o cursos externs o bé es pot assumir directament pel Servei Municipal d’Ocupació o per la persona tutora.

Tercera etapa: inserció al món laboral o retorn al sistema educatiu.

Característiques del programa

Durada del programa: El programa està dividit en tres fases, de durada variable, d’acollida, acompanyament en el procés de desenvolupament professional i suport a la inserció laboral o retorn al sistema educatiu. Es desenvoluparà de l’abril de 2017 al març de 2018. Les persones joves participants rebran durant aquest període un servei de tutoria, orientació i acompanyament a la inserció.

Accions a desenvolupar: Tutories individuals, sessions grupals d’orientació, visites a empreses i centres de formació, activitats de coaching i acompanyament a la inserció. Per tal de garantir la qualitat del procés d’orientació, les persones participants seran dividides en dos grups en funció de les seves necessitats específiques i les activitats s’adaptaran a les característiques de cada jove, les seves trajectòries individuals, el seu nivell educatiu i els seus itineraris formatius.

Requisits d’accés al programa
1. Edat: Entre 16 i 29 anys (ambdós inclosos).

2. Nivell formatiu:

  • Grup 1 – Persones amb nivell de qualificació alt: Mínim CFGS, Batxillerat o estudis universitaris
  • Grup 2 – Persones amb nivell de qualificació mig o baix: Amb/sense estudis d’ESO. Amb/sense CFGM iniciats o finalitzats.

3. Altres requisits: Acreditar inscripció i alta al Registre de Garantia Juvenil | Estar inscrits com a demandants d’ocupació no ocupats a les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya (acreditar situació d’atur)

Més informació
Ajuntament d’Ulldecona

Major, 49, 1a Planta (despatx número 13)

Tel. 977573034

Preguntar per: Mercè Pitarch Villalbí

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb els Programes Integrals de Garantia Juvenil”, regulat per l’Ordre TSF/318/2016, de 22 de novembre.

 

Buy now