La proposta formativa

La Fundació Pere Tarrés i per encàrrec de l’Ajuntament d’Ulldecona, presenta una proposta formativa per a capacitació de personal docent. Amb aquesta finalitat presentem el curs d’intervenció amb problemes de conducta.

Els destinataris del curs seran aquells professionals que treballin en contextos escolars i/o amb infants amb necessitats educatives especials, persones interessades en l’àmbit de la infància, personal docent,…

Un cop realitzis aquest curs podràs identificar conductes en els infants que poden esdevenir problemes conductuals i seràs capaç d’intervenir de forma eficaç en aquests casos aplicant les eines i estratègies que es treballaran durant el curs. També seràs capaç d’adaptar activitats a les necessitats deis infants amb problemes de conducta.

El professorat són psicòlegs i psicopedagogs experts en l’àmbit de la infància.

En relació al reconeixement i l’acreditació de la formació, es rebrà una certificació pròpia de la Fundació Pere Tarrés.

Macrodisseny del porgrama
 1. Canvis socials en el camp de l’educació

  1. La figura dels pares

  2. Estils educatius

  3. El paper de l’escola

  4. La resiliència: perquè les situacions estressants no afecten els/les nens/es de la mateixa manera?

 1. Els problemes de conducta en la infància:

  1. En què consisteixen?

  2. Quines són les causes?

  3. Quines conseqüències comporten?

  4. Intervenció socioeducativa

  5. Els/les nens/es desafiants i oposicionistes

  6. Els/les nens/es hiperactius/es

  7. Els/les nens/es extremadament tímids/es

 2. Autoestima:

  1. Conceptes basics

  2. Com treballar-la en nens/es amb problemes de conducta? Bullyng

Durada i lloc
La formació estarà reconduïda amb 5 sessions de 4 hores a les instal·lacions proposades per a l’Ajuntament amb un total de 20 hores.
 Metodologia

Durant el taller treballarem de manera participativa amb la finalitat que l’alumnat assoleixi els coneixements i tècniques de prevenció i intervenció davant d’una crisi d’agressivitat per part de la persona atesa.

 

Buy now