Aquest és un projecte d’accions destinades a joves a partir de 12 anys del municipi d’Ulldecona per tal d’acompanyar-los en el seu camí de transició cap a la vida adulta. Per això des de l’Àrea de Joventut, treballem juntament amb els joves per tal d’esbrinar i detectar què els preocupa i què necessiten, i proposar-los la participació en diferents tallers i activitats amb l’objectiu de capacitar-los i ajudar-los, en aquest moment difícil i empoderar-los per assolir l’èxit en la resolució de les seves necessitats i la consecució de les seves propostes.

Les formacions que presentem en aquest projecte són un conjunt de tallers explicats un per un, en els quals es detallarà individualment el material que es necessita i els professionals que hi participen.

Aquest projecte ens servirà també per crear sinergies entre la diversitat dels joves del municipi. Amb aquest projecte pretenem donar resposta a la demanda de l’Ajuntament de cohesionar i fer participar els joves de diferents barris del municipi, i dels mateixos joves que demanden una oferta d’activitats lúdiques, culturals i de relació, al mateix municipi. Des d’aquest projecte, volem d’una banda potenciar la identificació amb el poble a base d’oferir oportunitats i opcions perquè els joves es puguin implicar i participar en la vida social del municipi, i de l’altra donar-los eines perquè creixin com a persones i tinguin les habilitats i capacitats necessàries per a convertir-se en ciutadans autònoms.

Objectius
L’objectiu immediat i el principal seria aconseguir el nombre més gran de persones en cada activitat, ja que creiem que la majoria d’activitats i tallers, amb només l’assistència ja aconseguiríem que els joves es quedessin amb la informació que creiem més important.

OBJECTIU 1: Aconseguir el nombre més gran de joves possible.

  • Crear materials innovadors que els cridin l’atenció.
  • Fer tallers participatius i dinàmics.

OBJECTIU 2: Fer prevenció parlant d’hàbits saludables.

  • Explicar no només hàbits saludables en l’àmbit sanitari, sinó que fer notable les problemàtiques socials.
  • Promoure hàbits i estils de vida saludable.
  • Facilitar informació-formació i prevenció.
  • Promoure un consum responsable i reducció de conductes de risc.

OBJECTIU 3: Debatre sobre les problemàtiques socials actuals.

  • Tractar problemàtiques que es produeixen al poble per tal de veure els diferents punts de vista i obtenir informació.
Metodologia
Quan? Les activitats es portaran a terme cada Dimarts de 18.30 a 19.30 h.

On? A l’Institut Manuel Sales i Ferré d’Ulldecona.

Com? Amb suport audiovisual i material depenent de la temàtica.

Difusió
Per difondre el projecte utilitzarem el canal més ampli, primer compartirem la notícia des de la pàgina de Facebook de l’Ajuntament d’Ulldecona.

El segon pas serà compartir la notícia des de la pàgina de Facebook de Joventut Ulldecona.

I, per últim, cada setmana farem un cartell de la temàtica que pertoca segons el calendari i ho publicarem a la pàgina de Facebook de Joventut Ulldecona perquè tothom vegi el que anem fent.

Les xarxes socials són un bon canal de difusió, ja que la informació arriba molt ràpidament a molta gent a la vegada.

Així i tot, penjarem cartells en totes les classes de l’Institut explicant de què tracta el projecte, i cada setmana penjarem el de la temàtica que pertoqui segons el calendari.

 

Buy now