L’Ajuntament d’Ulldecona ha aprovat ja la segona convocatòria de les subvencions destinades a reformes de petits comerços o establiments de nova creació. Els ajuts poden arribar fins al 30% del cost de les obres i/o actuacions, amb un màxim de 2.500 euros. Després de la tramitació de les publicacions oficials, entrarà en vigor i s’obrirà el plaç de presentació de sol·licituds. El punt formava part de l’odre del dia de la sessió ordinària del ple corresponent al mes de març i va rebre el suport de tots els grups municipals.  

Igual que en la convocatòria de l’any passat, les actuacions subvencionables es divideixen en tres àmbits. Un primer inclou tot allò relacionat amb la millora de façanes i revestiments, un segon amb l’adaptació de banys i accessibilitat, i un tercer amb tot allò no comprès en els punts anteriors com retolacions exteriors, adequació de les instal·lacions contra incendis, aparadors i material inventariable (prestatgeries, caixa registradora o altres). Seran objecte de les ajudes qualsevol dels establiments que estiguin dins de la zona urbana d’Ulldecona i Barris i/o iniciïn la seva activitat al municipi abans de tancar-se el període de la subvenció.

L’Alcaldessa d’Ulldecona, Núria Ventura, que s’ha mostrat satisfeta del desenvolupament de la línia l’any passat, ha explicat que “aquestes ajudes estan pensades com a suport a molts comerciants que volen fer inversions o remodelacions considerades menors i que no poden acollir-se a cap línia de subvencions d’altres administracions o per tal de complementar les ajudes”. D’aquesta manera també, es vol ajudar als comerciants a mantenir en condicions els seus establiments.

Segona convocatòria de subvencions per reformes de petits comerços o establiments de nova creació a Ulldecona