Concurs oposició, torn lliure, plaça auxiliar administratiu

 

 

Dades de la convocatòria
Núm. convocatòria:
Nom de la plaça:
Classificació:
Grup:
Sistema de selecció:
Torn:
Estat:
4315670005-2022-0000826
Auxiliar administratiu
Funcionarial
C2 
Concurs oposició
Lliure
Convocada
Publicacions oficials de l’anunci i les bases
Bases:
Tauler d’anuncis:
Pàgina web:
BOPT:
DOGC:
BOE:
Sol·licitud:
Declaració de mèrits:
[PDF]
29  de desembre 2022
29  de desembre 2022
29 de desembre de 2022
23 de gener de 2023
30 de gener de 2023
[Annex1]
[Annex2]
Terminis i llistat d’admesos i exclosos
Termini de presentació de sol·licituds: 20 de febrer de 2023
Llistat provisional de persones admeses i excloses:  [PDF]
Llistat definitiu de persones admeses i excloses:  [PDF]
Termini d’al·legacions llistat provisional:  09/06/2023
 
Procés selectiu
Primer Exercici: Llengua Catalana
Data: 15 de Setembre de 2023, a les 9.00 h
Lloc de la prova: c/ Major, 49, Ajuntament d’Ulldecona
Segon Exercici: Prova teòrica
Data: 18 de Setembre de 2023,  a les 10.00 h 
Lloc de la prova:  c/ Major, 56 , Casa de  Cultura
Tercer Exercici: Prova pràctica
Data: 22 de setembre de 2023,  a les 10.00 h
Lloc de la prova:  ctra. de la Sénia, s/n, Bucs d’assaig
 
Resultats
2on exercici – prova teòrica
3er exercici – prova pràctica
4t exercici – entrevista
Resultat concurs
Resultat total
Buy now