Concurs oposició, torn lliure, plaça auxiliar administratiu

Dades de la convocatòria
Núm. convocatòria:
Nom de la plaça:
Classificació:
Grup:
Sistema de selecció:
Torn:
Estat:
4315670005-2022-0000826
Auxiliar administratiu
Funcionarial
C2 
Concurs oposició
Lliure
Convocada
Publicacions oficials de l’anunci i les bases
Bases:
Tauler d’anuncis:
Pàgina web:
BOPT:
DOGC:
BOE:
Sol·licitud:
Declaració de mèrits:
[PDF]
29  de desembre 2022
29  de desembre 2022
29 de desembre de 2022
23 de gener de 2023
Pendent
[Annex1]
[Annex2]
Terminis i llistat d’admesos i exclosos
Termini de presentació de sol·licituds: pendent anunci BOE
Llistat provisional de persones admeses i excloses: 
Termini d’al·legacions llistat provisional:  
Llistat definitiu de persones admeses i excloses: 
Procés selectiu
 
Resultats
 
Buy now