Procés estabilització Ajuntament d’Ulldecona per reduir la temporalitat en l’ocupació pública (concurs), DA 6a de la llei 20/21 , de 28 de desembre.

Dades de la convocatòria
Núm. convocatòria:
Nom de la plaça:
Sistema de selecció:
Torn:
Estat:
4315670005-2022-0001000
Procés estabilització diverses places  [places]
Concurs
Lliure
Convocat
Publicacions oficials de l’anunci i les bases
Bases:
Tauler d’anuncis:
Pàgina web:
BOPT:
DOGC:
BOE:
Sol·licitud:
[PDF]
27 de desembre de 2022
27 de desembre de 2022
22 de desembre de 2022
30 de desembre de 2022
30 de desembre de 2022
[PDF]
Terminis i llistat d’admesos i exclosos
Termini de presentació de sol·licituds: 30 de gener de 2023
Llistat provisional de persones admeses i excloses:  [PDF]
Termini d’al·legacions llistat provisional:  04/04/2023
Llistat definitiu de persones admeses i excloses: [PDF]
 
Resultats
a) Fase prèvia de coneixement de llengües, en cas de que hi hagi persones aspirants que hagin de fer aquestes proves:

      1) Llengua catalana

  • C1 – Nivell de suficiència [PDF]
  • B1 – Nivell elemental  [PDF]
  • A2 – Nivell bàsic [PDF]

    2) Llengua castellana  [PDF]

b) Procés selectiu: Concurs

  • Resultats 1a sessió [PDF]
  • Resultats 2a sessió [PDF]
 
Buy now