Procés estabilització Ajuntament d’Ulldecona per reduir la temporalitat en l’ocupació pública (concurs oposició), Article 2 de la llei 20/21 , de 28 de desembre.

Dades de la convocatòria
Núm. convocatòria:
Nom de la plaça:
Grup:
Classificació:
Sistema de selecció:
Torn:
Estat:
4315670005-2022-0001001
Conserge
AP
Laboral fix
Concurs oposició
Lliure
Convocat
Publicacions oficials de l’anunci i les bases
Bases:
Tauler d’anuncis:
Pàgina web:
BOPT:
DOGC:
Sol·licitud:
[PDF]
27 de desembre de 2022
27 de desembre de 2022
22 de desembre de 2022
30 de desembre de 2022
[PDF]
Terminis i llistat d’admesos i exclosos
Termini de presentació de sol·licituds: 30 de Gener de 2023
Llistat provisional de persones admeses i excloses: [PDF]
Termini d’al·legacions llistat provisional: 
Llistat definitiu de persones admeses i excloses:
Procés selectiu
Prova 1: Prova teòrica
Data: 14 de novembre de 2023, a les 9.00 h
Lloc de la prova: Casa Consistorial (carrer Major, 49) 
Resultats
Resultat concurs
Resultat oposició
Resultat total
Buy now