Descripció  Dades
Número Expedient: 2023-0001306
Aprovat per la Junta de Govern Local: 13/10/2023
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona: 31/10/2023
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya: 10/11/2023

 

  Torn Estat Procés Selectiu
Auxiliar de Gerontologia (7) Lliure
Finalitzat Enllaç
Metge/ssa (1) Lliure Finalitzat Enllaç

 

Buy now