Procés substitució temporal Jardiner.

Dades de la convocatòria
Núm. convocatòria:
Nom de la plaça:
Sistema de selecció:
Torn:
Estat:
4315670005-2023-0000634
Jardiner/a
Concurs-oposició
Lliure
Convocat
Publicacions oficials de l’anunci i les bases
Pàgina web:
Sol·licitud:
12 de maig de 2023 [Oferta]
[PDF]
Terminis
Termini de presentació de sol·licituds: 17 de maig de 2023 (14:00 h)

Data prova pràctica i entrevista: 19 de maig de 2023 (08:00 h)

 
Procés selectiu

Obert. La selecció tindrà una part pràctica, es valoraran els mèrtis aportats i es farà una entrevista a les persones candidates.

Valoració: Experiència (3p), Carnets professionals (1p), Formació (1p), Prova pràctica (4p), Entrevista (1p).

Resultats
Taula resultats procés selectiu [PDF]
Buy now