L’Àrea d’Habitatge del Montsià informa que la convocatòria d’ajuts al lloguer per a l’any 2018 romandrà oberta fins al 29 de juny, inclòs. S’hi poden acollir totes les persones titulars d’un contracte d’arrendament i que compleixin els requisits establerts sobre el preu del lloguer objecte de subvenció, sobre els ingressos de la renda familiar i, a més, que no disposin de cap habitatge en propietat. L’import d’aquest ajut correspon al 40% del preu del lloguer mensual. Pel que fa als requisits sobre el preu del lloguer, el límit mensual per als habitatges de la demarcació de Terres de l’Ebre és de 350 euros mensuals, excepte en el cas de famílies nombroses, que pot ser superior. El requisit d’ingressos de la unitat de convivència ve marcat per l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) i s’estableix en funció de les persones que viuen en el mateix domicili. 
 
Per lliurar la sol·licitud s’ha de demanar cita prèvia al Consell Comarcal, presencialment o al telèfon 977 704371 (dilluns, dimecres i divendres de 9 a 13h). També podeu posar-vos en contacte amb l’oficina via correu electrònic a habitatge@montsia.cat. La sol·licitud la podeu trobar a la web del CCM o als Serveis Socials d’Ulldecona (977 721567).
 
Durant el passat any 2017 s’han realitzat més de 5.000 atencions, entre visites i trucades, a l’Oficina Comarcal d’Habitatge del Montsià. 
 
 
S’obre el termini per a sol·licitar els ajuts al lloguer 2018