La Diputació de Tarragona, dins del Programa de Modernització d’equipaments informàtics per a garantir l’Administració electrònica, convocatòria 2017, i per acord de la Junta de Govern de 22 de setembre de 2017, va concedir a l’Ajuntament d’Ulldecona 2.565,00 €, per l’adquisició de 3 ordinadors personals i 3 llicències windows.

Cost total de l’actuació: 2.750,00 euros

Import subvencionat: 2.565,00 euros

Subvenció del programa de modernització d’equipaments informàtics