SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PAM 2013-2016 PROGRAMA DE DESPESES CORRENTS ANUALITAT 2016

La Diputació de Tarragona ha col·laborat amb un ajut econòmic per import total de 94.378,58 euros, per al finançament de les despeses corrents del PAM 2013-2016, anualitat 2016, amb el següent desglòs:

Objecte:

Import:

Subministrament d’energia elèctrica

89.378,58 €

Carburants

5.000 €

DIPTA

 

Subvenció Diputació de Tarragona