La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l’Ajuntament d’Ulldecona, dins del Pla d’Acció Municipal 2017 (PAM 2017) per l’Amortització de Préstecs, per import de 180.240 €. La subvenció servirà per amortitzar anticipadament un préstec de 742.175 euros que l’ens té concertat amb el BBVA i que hagués generat aquest 2018 una despesa d’interessos de 26.812 euros. L’operació va ser aprovada pel ple municipal el passat mes de gener i ha estat possible atesa la bona gestió dels comptes municipals. L’Ajuntament, governat en minoria per Socialistes Ulldecona, aconsegueix així, segons explica l’Alcaldessa, Núria Ventura, “rebaixar en un 66% la partida d’interessos a pagar a entitats bancàries en menys de tres anys de mandat, amb un estalvi net de 54.195 euros, passant de pagar 82.206 euros al 2015 a 28.011 al 2018, i aquesta bona gestió ens permetrà alliberar recursos per destinar-los a inversions de millora de la via pública bàsicament o altres serveis municipals”.

Subvenció Pla d’Acció Municipal – PAM 2017 – Amortització anticipada de préstecs