Subvenció Pla d’Acció Municipal – PAM 2020-2023

La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de data 27 d’octubre de 2020, va concedir una subvenció a l’Ajuntament d’Ulldecona, dins del Pla d’Acció Municipal 2020-2023 anualitat 2020, per a l’actuació següent:

  • Programa: despeses corrents
  • Import subvenció: 86.055,42€

La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de data 23 de març de 2021, va concedir una subvenció a l’Ajuntament d’Ulldecona, dins del Pla d’Acció Municipal 2020-2023 anualitat 2021, per a l’actuació següent:

    • Programa: Inversió
    • Actuació: Adquisició de l’edifici de la Cooperativa Agrícola d’Ulldecona per a ubicar-hi l’Escola Municipal de Música d’Ulldecona
    • Pressupost subvencionable: 320.000,00€
    • Import subvenció: 300.000,00€

 

Buy now