Subvenció Pla d’Acció Municipal – PAM 2020

La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de data 27 d’octubre de 2020, va concedir una subvenció a l’Ajuntament d’Ulldecona, dins del Pla d’Acció Municipal 2020-2023 anualitat 2020, per a l’actuació següent:

  • Programa: despeses corrents
  • Import subvenció: 86.055,42€

 

  • Programa: inversió
  • Import subvenció: 300.000,00€

 

Buy now