Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 16 de juny de 2018, de conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa dels Serveis d’Assistència al Ciutadà, la Diputació de Tarragona ha col·laborat amb l’Ajuntament d’Ulldecona en les següents actuacions:

  • Línia: Escoles de Música, curs 2017-2018

Ajut: 16.772,30€

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 22 de juny de 2018, de conformitat amb la proposta de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori – SAM, la Diputació de Tarragona ha col·laborat amb l’Ajuntament d’Ulldecona en les següents actuacions segons s’indica en cada cas:

  • Línia: protecció de la salut pública: seguretat en piscines

Ajut: 5.270,68€

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 6 de juliol de 2018, de conformitat amb la proposta de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori – SAM, la Diputació de Tarragona ha col·laborat amb l’Ajuntament d’Ulldecona en les següents actuacions:

  • Línia: protecció de la salut pública: millora de la gestió de la qualitat de l’aigua

Ajut: 1.147,87€

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 13 de juliol de 2018, de conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa dels Serveis d’Assistència al Ciutadà, la Diputació de Tarragona ha col·laborat amb l’Ajuntament d’Ulldecona en les següents actuacions:

  • Línia: Equipaments culturals municipals

Ajut: 5.000,00€

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 20 de juliol de 2018, de conformitat amb la proposta de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori, la Diputació de Tarragona ha col·laborat amb l’Ajuntament d’Ulldecona en les següents actuacions:

  • Línia: protecció de la salut pública: plagues

Ajut: 1.408,64€

  • Línia: protecció de la salut pública: peridomèstics

Ajut: 3.756,38€

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 27 de juliol de 2018, de conformitat amb la proposta de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori, la Diputació de Tarragona ha col·laborat amb l’Ajuntament d’Ulldecona en les següents actuacions:

  • Línia: consultoris mèdics

Ajut: 2.687,03€

Amb el suport de:

Logotip Diputació de Tarragona

La Diputació de Tarragona subvenciona en més de 36.000 euros diverses actuacions de l’Ajuntament d’Ulldecona