Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 18 de novembre de 2016, de conformitat amb el dictamen de la comissió informativa del Servei d’Assistència al Ciutadà, la Diputació de Tarragona ha col·laborat amb l’Ajuntament d’Ulldecona en la següent actuació:

  • Línia: Activitats singulars i extraordinàries
    Actuació: Campanya de promoció i millora del patrimoni cultural local

          Ajut: 1.818,50€

DIPTA

Subvencions atorgades per la Diputació de Tarragona