L’Institut Manuel Sales i Ferré va acollir ahir dimarts, 19 de juny, l’acte de clausura de les activitats de “Parlem-ne”, que s’han dut a terme durant tot el curs escolar dirigides a alumnes del centre de 12 a 16 anys.  En total han participar més d’una cinquantena de jóvens en sessions setmanals de diverses temàtiques, des de sortides a llocs d’interès municipals, coneixement dels serveis públics, xerrades informatives sobre salut, sexualitat i oci, tallers professionals, projeccions de cinema i debats de diferents temes del seu interès. Es tracta d’un projecte que l’Ajuntament d’Ulldecona va posar el curs passat per tal d’acompanyar els jóvens en el seu camí de transició cap a la vida adulta. Juntament amb ells, a principi de curs es detecta què els preocupa i què necessiten, i s’organitzen les activitats amb l’objectiu de capacitar-los, ajudar-los i empoderar-los per assolir l’èxit en la resolució de les seves necessitats i la consecució de les seves propostes. Al mateix temps, des del projecte es reforça la identificació d’aquests amb el poble a base d’oferir oportunitats i opcions perquè es puguin implicar i participar en la vida social del municipi. 

Tancament de les activitats de “Parlem-ne”