28/04/2014 – Ampliació bar restaurant amb terrassa.

S’ha sol·licitat la ampliació de l’activitat existent de bar restaurant, situada a l’Avinguda Catalunya núm. 46 del barri el Castell, amb una terrassa descoberta.

Edicte

 

09/04/2014 – Ampliació restaurant amb terrassa.

S’ha sol·licitat la ampliació de l’activitat existent de restaurant, situada al polígon 67 parcel·la 41, amb una terrassa descoberta.

Edicte

 

14/03/2014 – Numeració de la urbanització Molí de l’Om

Per acord de la Junta de Govern Local celebrada el dia 17 de febrer de 2014 s’ha aprovat inicialment la numeració de la urbanització Molí de l’Om d’Ulldecona. En el mateix acte es va disposar la submissió a informació pública durant un termini de 20 dies.

Moli l’Om Números Policia

Buy now