Ajuntament
Centraleta (7.30 a 21.30 h): 977 573 034
Oficines: 977 573 034
Jutjat de Pau: 977 573 034
Recaptació: 977 573 034
Oficina de Turisme: 977 573 394
Casal de Joventut: 977 573 348
Biblioteca: 977 720 305
Pavelló d’Esports: 977 721 305
Edifici d’Esports (escoles): 977 720 308
Fax Oficines: 977 720 622
BASE: 977 721 161
Síndica de Greuges: 977 573 034
PIJ: 977 573 348
Fundació Ulldecona:– Espai de Respir 977 721 529
Serveis Socials:
– Treballadora Social 977 721 567
– Educadora Social 977 721 567


Seguretat i Emergències:

Policia local: 977 573 172
Mossos d’Esquadra (Amposta): 977 280 400
Guàrdia Civil (Amposta):
977 700 051
Bombers Generalitat : 112
Parc de Bombers Ulldecona: 977 733 022
Dones en situació de violència domèstica: 900 900 120

Sanitat


Centre de salut (feiners de 8 a 21 h, dissabtes de 9 a 13 h): 977 721 322
Sanitat Respon (Per demanar cita) 902 111 444
Ambulàncies: 061
Urgències mèdiques (nits, caps de setmana i festes):
– metge de guàrdia: 607 071 399
– infermera de guàrdia: 610 988 970
Farmàcia Puig: 977 720 161
Farmàcia Viladot: 977 720 031
Farmàcia Soler: 977 720 913
Residència per a la tercera edad l’Onada: 977 573 200

Ensenyament:

Escola “Ramon y Cajal”: 977 720 066
Institut “Manuel Sales i Ferré”: 977 573 365
Llar d’infants “La Cuca de llum”: 660 450 057

Altres:

Sorea (avaries): 977 720 906
900 304 070
Ràdio i Televisió Ulldecona: 977 720 526
977 720 210
Correus: 977 720 042
Informació Renfe: 902 240 202
Autobusos HIFE: 902 119 814
Punt de servei (Fecsa-Endesa): 902 507 750
Associació de Jubilats: 977 720 006
L’Esplai: 977 720 787
Parròquia de Sant Lluc: 977 720 285
Monges Agustines: 977 720 361
Testimonis de Jehovà: 977 721 427
Cooperativa Agrícola: 977 720 007
Comunitat de Regants “Pantà d’Ulldecona”: 977 720 154
Club Joventut (esports): 977 720 088
Notaria: 977 720 257
Benzinera: 977 720 378
Taxi Callarisa: 977 720 211
639 112 026
Taxi Castell: 977 720 132
659 634 902
Taxi Remigio: 626 648 819
Funerària Santiago: 977 720 373
La Caixa: 977 577 060
Catalunya Caixa: 977 720 093
Banc Santander-Hispano: 977 720 128
Banc Sabadell: 977 721 799
Deixalleria: 977 704 371

 

Buy now