Ajuntament  
Centraleta (8.00 a 14.30 h): 977 573 034
Oficines: 977 573 034
Jutjat de Pau: 977 573 034
Oficina de Turisme: 977 573 394
Casal de Joventut – PIJ: 977 573 348
Biblioteca: 977 720 305
Pavelló d’Esports: 977 721 305
Edifici d’Esports (escoles): 977 720 308
Fax Oficines: 977 720 622
BASE: 977 721 161
Serveis Socials: 977 721 567
Treballadora Social 977 721 567
Educadora Social 977 721 567
Seguretat i Emergències:  
Policia local: 977 573 172
Mossos d’Esquadra (Amposta): 977 280 400
Guàrdia Civil (Amposta): 977 700 051
Bombers Generalitat : 112
Parc de Bombers Ulldecona: 977 570 677
Dones en situació de violència domèstica: 900 900 120
Ensenyament:  
Escola “Ramón y Cajal”: 977 720 066
Institut “Manuel Sales i Ferré”: 977 573 365
Llar d’infants “La Cuca de Llum”: 618 26 91 41
Altres:  
Sorea (avaries): 977 720 906
934 953 540
Ràdio i Televisió Ulldecona: 977 720 526
977 720 210
Correus: 977 720 042
Informació Renfe: 902 240 202
Autobusos HIFE: 902 119 814
Punt de servei (Fecsa-Endesa): 902 507 750
Associació de Jubilats: 977 720 006
L’Esplai: 977 720 787
Parròquia de Sant Lluc: 977 720 285
Monges Agustines: 977 720 361
Testimonis de Jehovà: 977 721 427
Cooperativa Agrícola: 977 720 007
Comunitat de Regants “Pantà d’Ulldecona”: 977 720 154
Club Joventut (esports): 977 720 088
Notaria: 977 720 257
Benzinera: 977 720 378
Taxi Callarisa: 639 112 026
Taxi Pili: 686 600 518
Taxi Alberto Arasa: 609 890 494
Funerària Domingo: 977 720 383
Caixa Bank: 977 577 060
BBVA: 697 306 100
Banc Santander: 977 721865
Deixalleria: 678 863 254
   
   
Sanitat
 
Centre de salut (feiners de 8 a 21 h, dissabtes de 9 a 13 h): 977 721 322
Sanitat Respon (Per demanar cita) 902 111 444
Ambulàncies: 061
Urgències mèdiques (nits, caps de setmana i festes):  
Metge de guàrdia: 607 071 399
Infermera de guàrdia: 610 988 970
Farmàcia Puig: 977 720 161
Farmàcia Viladot: 977 720 031
Farmàcia Soler: 977 720 913
Residència municipal d’Ulldecona: 977 082 812
Fundació Ulldecona – Espai de Respir 977 721 529
Buy now