ss
Com a testimonis vius d’aquest passeig per la història tenim les oliveres mil·lenàries, a les Terres del Sénia i a Ulldecona en particular, trobem la major concentració en 1.355 arbres.
La partida de l’Arión a Ulldecona, amb 400 exemplars i, dos d’ells declarats Arbres Monumentals, dintre d’aquesta partida trobem el fondo de l’Arión Museu Natural de les Oliveres Mil·lenàries des de l’any 2011.
Un estudi recent de la Universitat Politècnica de Madrid, ha datat la Farga de l’Arión amb 1.701 anys, i és la més antiga del món.

Buy now