Tres nous policies s’han incorporat aquesta setmana a la plantilla de la Policia Local d’Ulldecona. L’alcaldessa, Núria Ventura, ha signat ja els tres decrets de nomenament dels agents, un com a funcionari de carrera i dos com a funcionaris en pràctiques. El procés d’incorporació dels agents va començar el passat mes d’agost amb l’aprovació per part de la Junta de Govern de la convocatòria pública d’una plaça en concurs de mobilitat horitzontal, per incorporar agents d’altres cosses de seguretat, i dos places pel sistema d’oposició lliure. Durant el mes de gener es van fer les proves selectives, en les que hi van participar més de setanta persones. Un cop superades les diverses fases de l’oposició i la realització de la prova mèdica, els agents s’han incorporat ja aquest mes de març a la plantilla de la Policia Local d’Ulldecona. Amb aquestes tres persones la plantilla queda conformada per un inspector, 11 agents i un guarda de camp. Al llarg dels propers mesos sortirà a concurs una nova plaça que queda encara vacant a la plantilla.

Ulldecona incorpora tres nous agents a la Policia Local