L’exposició “Els camins de l’Aigua” resumeix en diversos plafons explicatius i fotografies, l’arribada de l’aigua als Valentins. La mostra narra gràficament la primera part d’una obra col·lectiva que va permetre, durant més de 50 anys, disposar d’aigua de manera regular mitjançant una conducció que omplia tres basses, dos dipòsits subterranis, una font i dos abeuradors. Posteriorment, també trobem documentat tot el procés de l’arribada de l’aigua potable als Valentins, la perforació del pou per a reg i la construcció de la depuradora, que tanca aquest cicle de l’aigua. 

L’exposició, que es pot visitar durant aquestes festes majors als Valentins, ha estat impulsada i coordinada per Manel Mas, amb la col·laboració de Joaquim Virgili, Javier Reverté i Alexis Agramunt, amb valuoses aportacions del Grup de Catalogació los Taulons, l’Associació Cultural Poble Masetí, i diversos informadors particulars com Mari Neus Biosca, Emèrita Castell i Jarkov Reverté.   

Una exposició narra la història de l’arribada de l’aigua als Valentins