MARE/PARE/TUTOR LEGAL  AUTORITZACIÓ FAMILIAR:
  Com a Mare/Pare/Tutor Legal, autoritzo al meu fill/a a participar com a voluntari/a al PARC INFANTIL DE NADAL 2023 del 22 de desembre de 2023 al 4 de gener de 2024, organitzat per l’Ajuntament d’Ulldecona.

  AUTORITZACIÓ FOTOGRAFIES:
  Com a Mare/Pare/Tutor Legal dono el meu consentiment a fotografiar i filmar al meu fill/a
  mentre participa al PARC INFANTIL DE NADAL i poder publicar-les a la revista , la web de l’Ajuntament i xarxes socials municipals .

  Buy now