Fase 3:  votació de propostes

Un cop validades les diverses propostes que s’han presentat, passen a votació les cinc següents: (escull una)

Pots votar fins el proper 14 de gener!

Buy now