L’Ajuntament d’Ulldecona ha esgotat la partida pressupostària de 15.000 prevista per les ajudes destinades a reformes de petits comerços o establiments de nova creació.  Aquesta línia de subvencions és el primer any que s’ha posat en marxa i permet atorgar fins un màxim del 30% del cost de les obres i/o actuacions de millora de comerços i establiments, amb un màxim de 2.500 euros per sol·licitud. En total han estat 8 les peticions rebudes al llarg del 2018 i han estat totes acceptades. Els comerços beneficiats són: Cafè Fleca Feliu, Lenuta Mistra, Llibreria Castell, Agència Sauch-Viladot, Alimentació el Hadri, Espai Bio, Lo Paseo i Bar La Pollera. 

Les actuacions subvencionables es divideixen en tres àmbits. Un primer inclou tot allò relacionat amb la millora de façanes i revestiments, un segon amb l’adaptació de banys i accessibilitat, i un tercer amb tot allò no comprès en els punts anteriors com retolacions exteriors, adequació de les instal·lacions contra incendis, aparadors i material inventariable (prestatgeries, caixa registradora o altres).

L’Alcaldessa d’Ulldecona, Núria Ventura, ha explicat que “aquestes ajudes estan pensades com a suport a molts comerciants que volen fer inversions o remodelacions considerades menors i que no poden acollir-se a cap altra línia de subvencions d’altres administracions”. La voluntat del govern municipal és poder ampliar la quantitat total de la partida en el pressupost de l’exercici actual.

 

Vuit establiments es veuen beneficiats a Ulldecona per la primera línia de subvencions destinades a reformes i millores de petits comerços