El fet de que dintre del terme municipal d’Ulldecona, a més del nucli principal que porta el nom de la Vila, hi hagi altres cinc nuclis o barris, separats uns dels altres, amb característiques prou diverses i amb una consciència d’identitat pròpia, és un enriquiment per al nostre poble i, a la vegada, un repte per al consistori per tal d’atendre degudament les necessitats de tots ells.

Per això, i tal com està regulat al Reglament Orgànic de Funcionament, després de les Eleccions municipals del 27 de maig, novament els veïns de cada nucli van elegir democràticament el seu respectiu Alcalde de barri (que tenen per missió, a la vegada, ser el representant del barri davant l’ajuntament i a la inversa).

 

 

Els Alcaldes de barri són:

Alexis Agramunt (els Valentins) – alexisagramunt@gmail.com

Angel Gual (el Castell) – construccionsac@gmail.com

Jose Manuel Fandos (Sant Joan del Pas) – jfporcar@gmail.com

Marc Poy (la Miliana) – marcpoyferrer@gmail.com

Pepi Sandoval (les Ventalles)- pepisandoval10@hotmail.com

Ells i tot l’equip de govern, treballen per millorar les condicions de vida de la seva gent.

Buy now