Responsable
Regidor: Albert Palacios Bernad
Telèfon i correu electrònic
977 57 30 34
apalacios@ulldecona.cat
Matèries que comprèn
Horari
Oficina: de dilluns a divendres, de 10.00 a 14.00 h
Catàleg de tràmits
Ajuts econòmics de foment de l’ocupació